پاورپوینت درمورد درس دوستی در فارسی دبستان

پاورپوینت درمورد درس دوستی در فارسی دبستان

پاورپوینت درمورد درس دوستی در فارسی دبستان

فرمت فایل:(powerpoint)تعداداسلایدها:11اسلاید

 

برخی از اسلایدها:

 

عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر (قرن پنجم هجری)

وی از امرای دانشمند آل زیاد است. فرمانروایی وی منحصر به قسمت محدودی از گرگان و طبرستان بود. عنصرالمعالی مردی آگاه و دانشمند بود و به فارسی و طبری شعر می سرود. کتاب قابوس نامه ی وی که در حقیقت نصایح و اندرزهای زندگی ساز او خطاب به فرزندش «گیلانشاه » است، از آثار معروف نثر ساده و روان فارسی به شمار می آیدو موضوعات آن مربوط به تربیت فرزند، رسومِ لشگرکشی، مملکت داری، آداب اجتماعی و دانش و فن است.

افعال کهن : برخی افعال امروزه دیگر کاربردی ندارند و در متون کهن فارسی از آنها استفاده می شده است مانند :

همی طلب   یعنی : بطلب

مشورت ناکردن : یعنی مشورت نکردن