پاورپوینت در مورد قطع کردن در ریاضی

پاورپوینت در مورد قطع کردن در ریاضی

پاورپوینت در مورد قطع کردن در ریاضی

فرمت فایل:(powerpoint)تعداداسلایدها:13اسلاید

 

دربرخی از اسلایدها داریم:

در ریاضیات تقریب زدن دارای اهمیت زیادی می باشد چون در بعضی از مقادیرخیلی بزرگ، می توان از مقادیر

خرد ( کم ) صرف نظر کرد .

برای مثال در تولید چندین هزار تن گندم می توان از چند کیلوگرم ازآن صرف نظر کرد .

برای این کار نیاز به دانستن علم تقریب و جود دارد .

همیشه برای بیان تقریب از عبارت :

 با  تقریب کمتر از ..... استفاده می کنیم .

در ابتدا به توضیح روش قطع کردن می پردازیم