پاورپوینت درمورد هفت خان و ارایه های ادبی ان در فارسی

پاورپوینت درمورد هفت خان و ارایه های ادبی ان در فارسی

پاورپوینت درمورد هفت خان و ارایه های ادبی ان در فارسی

فرمت فایل:(powerpoint)تعداد اسلایدها:15 اسلاید

 

برخی از اسلایدها:

گذشتن از هفت خان: کار دشواری را با پیروزی به پایان رساندن.

شروع ماجرا :اسیر شدن کیکاووس(پادشاه ایرانی) با شماری از بزرگان سپاه خود در جنگ دیوان مازندران و حرکت رستم برای نجات آنها

شروع حرکت رستم : از زابلستان به مازندران

خان اول: دریده شدن شیر قوی پنجه توسط رخش

خان دوم :گذشتن از بیابان سخت و راه دراز و رسیدن به چشمه

خان سوم:کشتن اژدها توسط رستم به کمک رخش